I pressgjuteriet finns en maskinpark bestående av 7 pressgjutmaskiner med en låsningskraft från 320 ton till 1850 ton.

Vi erbjuder även våra tjänster som agent när Ni, våra kunder, önskar införskaffa gjutverktyg.

Copyright © 2021 by Blekinge Pressgjuteri AB Tredenborgsvägen 20 SE-29435 Sölvesborg Phone: +46 (0)456 39090